Om oss

ripsbusker_hus

Onsøy Planteskole og Hagesenter henvender seg primært til privatmarkedet. Betegnelsen hagesenter er nå blitt synonymt med vår virksomhet hos publikum generelt. Begrepet ”planteskole” er kanskje mer ukjent for mange, men tradisjonelt er det en betegnelse på gartnerier som beskjeftiger seg med flerårige kulturer, slik som frukttrær, prydbusker, roser og nåletrær.

Navnet Onsøy Planteskole indikerer derfor at vi fortsatt har en betydelig egenproduksjon, spesielt av prydbusker, hekkplanter og en del nåletrær.

Vi bor i et land plassert i utkanten av det europeiske kontinentet, og mange års erfaring har vist oss at et sentraleuropeisk plantemateriale ofte er dårlig tilpasset klimaet her nord. Den erkjennelsen førte i sin tid til at det ble satt i gang et langsiktig arbeid med å dyrke fram et plantemateriale som skal være best mulig tilpasset norske forhold. Dette arbeidet har gitt gode resultater, og vår egenproduksjon er naturligvis basert på disse nye økotypene. (www.eplante.no). For ytterligere å sikre at våre produkter er best mulig tilpasset et norsk klima, blir det aller meste av det vi ikke produserer selv kjøpt inn fra ledende norske produsenter.

Vi er plassert sentralt i gamle Onsøy kommune, med Maxbo Huseby sag som nærmeste nabo. Fredrikstad-distriktet er vårt hovedmarked, men vi er sentralt plassert også i forhold til bykommunene Sarpsborg og Moss, samt Råde og Rygge kommuner.

epler-i-tre

Vi har over 40 års erfaring i bransjen, og kan mye om planter og bruk av plantemateriell i Østfold.

Vårt overordnede mål har alltid vært kvalitet. Det betyr blant annet:

1). Egenprodusert vare av best mulig kvalitet.

2). Innkjøp fra de beste norske produsentene.

3) Plantekunnskap. Hva kan du plante hvor, hva kan du prøve, hva bør du la være. Hva er nytt?