Beskjæring av busker

Bærbusker:
Beskjæring av bærbusker består i tynning. Man kan ofte gjøre buskene meget glisne. 
Da blir bærene store og godt belyste, å man slipper angrep av soppsykdommer som ofte trives i tett ubeskårne bærbusker.

Når man fjerner en gren gjøres snittet så nær jorden som mulig. Hvis man korter ned en gren, gjøres snittet rett ovenfor en velrettet gren (skudd).
Mann bør først og fremst velge å fjerne eldre grener. Disse er lette å kjenne igjen ved den mørke barkfargen. Grener som ligger på bakken ør også fjernes.

Stikkelsbær og rips
Beskjæring av stikkelsbær og rips består vesentlig av tynning. Man kan uten videre ta bort ¼ av grenbestanden. Husk at solbær setter blomsterknopper også på ettårige skudd og på eldre ved. Røde og hvite rips har de fleste blomsterknoppene på grener som er 2-5 år gamle.

Grener som bør tynnes ut er slike som henger ned mot bakken. Svake skudd bør også taes bort.
Beskjæring bør gjøres på høsten. 

Bringebær
Det anbefales å beskjære et bringebærfelt opp til tre ganger i året.

Om våren når knoppene begynner å bryte, kan der skjæres bort stengler som er skadde eller overflødige. Det kan stå igjen ca. 8 stengler pr /m rekke.

I juni måned skjæres bort skudd som kommer utenfor raden og som vi kan se er overflødige.

Etter bærhøsting fjernes alle gamle stengler og likeledes nye skudd som er svake og overflødige. Der kan stå igjen 10-14 skudd pr/ m rekke for overvintring.